Promester.hu NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Ingyenes felszerelés

Szervező:

Cupido-9 Kft 
Adószám:13659941-2-13

(a továbbiakban: „promester.hu”)
A játék helye: promester.hu weboldal/Facebook oldal:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090389059733

Időtartam: 2023.05.11. – 2023.05.25. A sorsolás időpontja: 2023.05.26. Péntek
Nyeremény: Ingyenes klíma felszerelés, azaz 50.000Ft kedvezmény a weboldalon feltüntetett szettek árából.
A példa kedvéért az xyz márkájú 2,5Kw klíma beszereléssel együtti ára 220.000Ft, akkor a nyertesnek csupán a készüléket kell fizetnie ami 170.000Ft.
Nyertesek kihirdetésének helye: a nyertesek neve a promester.hu hivatalos facebook oldalán kerül kihirdetésre
Nyertesek értesítése: a nyerteseknek 30 napon belül a promester.hu facebook oldalán kell jelentkeznie, üzenetben vagy telefonon a +36 70/386 8755 as telefonszámon.

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a promester.hu tagjait, a promester.hu munkatársait, valamint közeli hozzátartozóikat.
A Játékban résztvevők jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A Játék a résztvevők számára ingyenes, nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, vagy egyéb, pénzügyi feltétellel.
A Játékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki lájkolja a promester.hu Instagram oldalán kommentel a játék posztja alatt. A játékban csak belföldi magányszemélyek vehetnek részt. A Játékban minden teljes értékű kommentelő bekerül a sorsolásba. A teljes értékű kommentelő követi a facebook oldalt, és kommentben elküldi a nyereményjáték által meghatározott választ.
Kivételes esetben a Szervező eltérhet a sorsolás időpontjától, bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezése esetén; erről a sorsolás előtt tájékoztatás történik a promester.hu oldalán. A sorsolás elmaradhat, amennyiben nem érkezik egyetlen teljes értékű kommentelő sem, illetve egyéb, a promester.hu kívül álló okok miatt is.
A sorsolás a Random comment picker Facebook (https://commentpicker.com/)nevű, az interneten elérhető alkalmazással történik, amely egy regisztráció nélkül használható program, ami nem ment el adatokat. A program nem befolyásolható, és a játékos nevét véletlenszerűen választja ki.
A nyertes nevét Facebookon keresztül közöljük, így aki részt vesz a játékban, az hozzájárulását adja nevének közléséhez. A nyertes kiválasztása elmaradhat a 6. pontban említett alkalmakkor. A nyertes, nyereményével rögzítésre kerül egy adattárban, a visszakövethetőség érdekében.
Az átvétel feltétele, hogy a nyertes beküldje az adatait, mely adat továbbításra kerül a promester.hu ügyfélszolgálata számára. A magyar reklámtörvény (2008.évi XLVIII. tv.) értelmében el kell kérnünk postai elérhetőségedet is, amelyet a vonatkozó adatvédelmi törvény szerint bizalmasan kezelünk. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen, vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.
A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget a sorsolást követő 14 napon belül, és a nyeremény érvényesítése/átvétele/igénybevétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyeremény nyerteshez való eljuttatásáról a Szervező gondoskodik.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, valamint a Játékosok által megadott elérhetőségek hiányosságából/hibájából adódó problémákért (pl. névelírás, hibás e-mail cím, rossz postacím, stb.) a promester.hu felelősséget nem vállal.
A promester.hu kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igény vonatkozásában, a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A promester.hu továbbá nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a promester.hu hivatalos oldala, levelezőrendszere, a játék oldala rajta kívül álló okból időszakosan nem érhető el, vagy hibásan működik.
A promester.hu fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a promester.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A promester.hu a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a promester.hu adatbázisába bekerüljön és azokat minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége során marketing célú hírlevél küldésére felhasználjon – mindaddig, amíg a Játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a promester.hu számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát a promester.hu kézhez nem veszi. A promester.hu második fél számára a megadott adatokat nem szolgáltatja ki, és a Személyes Adatok Kezelésére vonatkozó törvényi előírásokat betartja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.
A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetőek: info@promester.hu
A nyereményt csak a nyertes és nem az általa megjelölt személynek adjuk át! Több szállítási cím megadására nincs lehetőség!
A nyeremény nem tartalmazza az opcionális kiegészítőket, illetve 3m csőhosszt tartalmaz.
A nyertes a sorsolás pillanatáben elérhető készülékekből választhat.
A A hibásan feltüntetett árú termékek vagy csomagok nem vesznek rész a játékban, pl 1Ft 1000Ft (A nyereményjáték hírdetése pillanatában a legkedvezőbb árú 3,5Kw gépünk beszerelve 238.000Ft, ettől kedvezőbb árú csomag nem várható )
Sorsolás csak abban az esetben történik meg, ha a Nyereményjátéknál ha az aktivitás eléri a 500 főt!